Poznaj DNA swojej motywacji i znajdź dopasowaną do siebie pracę!

Zapraszam Cię do wypełnienia quizu. W każdym z 21 pytań czekają na Ciebie dwie odpowiedzi do wyboru. Wybierz to zdanie, które najlepiej opisuje Ciebie w sytuacji zawodowej. Czasem możesz stwierdzić, że obydwa opisy określają Cię w takim samym stopniu. Musisz jednak zdecydować, który z nich lepiej odzwierciedla Twój sposób myślenia i zachowania. Jeśli uważasz, że żadna z odpowiedzi nie pasuje, wybierz Ci najbliższą .

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes