Vilken holistisk färg är du?

HOLISTISK En syn på hälsa där man tar alla livets delar i beaktning som en helhet och vill skapa en balans mellan kropp och psyke, din omgivning, miljö och hälsohistorik.

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes