Vilket är ditt självkärleks-språk?

Självkärlek är inte själviskhet; du kan verkligen inte älska en annan förrän du vet hur du älskar dig själv.

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes