Cili është programi i studimit më i mirë për ju?

Universiteti Metropolitan Tirana ka përgatitur pyetjet e mëposhtme për t’ju orientuar se cila nga fushat e studimit mund t'ju përshtatet më mirë për të ndjekur studimet në universitet: ekonomi, arkitekturë dhe inxhinieri apo shkenca kompjuterike. Pyetësori nuk ka përgjigje të sakta apo të gabuara. Kur të plotësoni pyetësorin mos mendoni për statusin apo përfitimet ekonomike të programit të studimit, por mbi atë që ju tërheq dhe pëlqen më shumë të bëni. Përmes këtij pyetësori ju do të merrni një informacion paraprak mbi preferencën e studimit.Përgjigjjuni të gjitha pyetjeve me radhë duke zgjedhur vetëm një alternativë:

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes