DEN HAE: 16. května 2020 

DEN HAE je světový den vzácného onemocnění hereditární angioedém (HAE). Primární cíl tohoto dne je celosvětově zvýšit povědomí o této nemoci u veřejnosti i odborné zdravotní komunity, aby se umožnila včasná diagnóza a lepší zdravotní péče pro pacienty. Tento kvíz Vám umožní ověřit své znalosti o HAE.

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes