Ko Tu zini par Liepājas literātiem un literatūru?

Atbildi uz jautājumiem un pārbaudi savas zināšanas!

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes