Faint ydach chi yn ei wybod am David Lloyd George?

Atebwch y cwestiynau i weld faint ydych yn ei wybod am David Lloyd George, mab y bwthyn a ddaeth yn Brif weinidog. Cerwch amdani.....!

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes