Marketing của bạn có đang hiệu quả?

Sau hơn 1 năm làm việc với 231 chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, tôi phát hiện ra rằng điểm mạnh và yếu trong marketing sẽ quyết định mức độ thành công của bạn. Làm bài trắc nghiệm khoảng 3 phút này để biết chính xác việc Marketing của bạn đang mạnh, yếu ở đâu và làm thế nào để cải thiện, từ đó bạn có thể có nhiều khách hàng và lợi nhuận hơn. (Cứ thành thật với chính bạn để trả lời, vì không ai hoàn hảo cả.)

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes