Mida sinu eelistused töö osas sinu kohta ütlevad?

Sulle esitatakse kümnel korral valikuid erinevatest ametitest ning sa pead valima nende seast kolm, mida sooviksid kõige rohkem teha. Koostatud küsimustiku "Minu ametid" (Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel 2020) põhjal. Kohandatud Merike Kimber ja Evelyn Lomp.

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes