Jak dobře znáte rod pánů z Pernštejna?

Pardubické šlechtické sídlo s městem zažilo velký rozkvět za pánů z Pernštejna v 16. století. Jak dobře znáte tyto renesanční kavalíry, jejich manželky a stopy tohoto rodu v dějinách?

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes