Vad vet du om hemberedskap?

Vet du vad du ska göra i en krissituation för att täcka ditt eget och familjens basbehov under en begränsad tid?

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes