Czy Twoje dziecko kwalifikuje się na Trening Umiejętności Społecznych?

Sytuacje społeczne oznaczają interakcje z drugą osobą. Ważne jest, aby dziecko wchodziło w nie prawidłowo. Dzięki temu będzie mogło zaspokoić swoje naturalne potrzeby i budować relacje. To z kolei sprzyja budowaniu pozytywnej samooceny i rozwianiu samodzielności. Jeśli tak się nie dzieje, warto dostarczyć dziecku pomoc w obszarze emocjonalno-społecznym.

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes