Vad vet du om tandsköterskeyrket?

Testa dina skills som tandsköterska. Ett svarsalternativ är rätt, alternativt är bättre än de andra. Lyckas du få full pott?

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes