Hvordan skifter du modus?

REFLEKSJONSØVELSEAlle har erfaring med å regulere egen modus, dvs. å innstille hode og kropp på ulike oppgaver eller opplevelser. Denne refleksjonsøvelsen kan gi deg litt mer innsikt i egen selvregulering, og kanskje noen nye idéer. . . . .Spørsmålene som blir stilt har ingen riktige eller gale svar, og ingen vil ha tilgang til dine resultater (heller ikke vi). . . . .Du kan huke av for to svaralternativer per spørsmål!

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes