Hurdan påverkare är du?

Det lekfulla testet är en del av projektet Lamppu, ett gemensamt projekt för biblioteken Lapinjärvi, Askola, Myrskylä, Pornainen och Pukkila. Delaktighet, dialog och demokratin främjas genom ett gemensamt projekt bland de små biblioteken.Källa:Suomalaiset kansalaisvaikuttajina: Kuinka edistää osallisuutta ja osallistumista 2020-luvulla? Sitran selvityksiä 166. Sitra. 2020.

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes