HSP leadership & stress test 

Doe de test en leer meteen hoeveel stress je echt hebt. Lees de instructie van de test goed door voor je van start gaat.Door de antwoorden in te vullen krijg inzicht in hoeveel stress je hebt. START:1. Vul alle vragen in. Er zijn per stelling/vraag maximaal 2 antwoorden mogelijk. 2. Aan het einde van de test zie je meteen je resultaten. Dit is een richtlijn om mee aan de slag te gaan. Veel plezier met invullen. Op naar herkenning, inzicht, begrip en ontspannen leven. 100% jezelf zijn met al je HSP kwaliteiten!* Copyright ©2023 Floor LangenhuijsenAlle rechten voorbehouden. Niets van deze informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt worden. Opname gemaakt met print screen of foto. Het is niet toegestaan dat deze informatie gedeeld verspreid wordt via internet of per post. Ik wil je vragen mijn werk te respecteren en daarom niet te delen met anderen.

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes